#11497
Në shitje: Po Me qira: Jo Qyteti: Prishtinë Lagjja: Veterrnik Referenca: Shiten 4 Ari Truall në Qagllavic (afër Gorenjes)45 Sip.: 400
m2
m2
Rrugë: Po Ujë: Po Rrymë: Po Kanalizim: Po Çmimi për shitje: 0 Çmimi me qera: 0 Përshkrimi me fjalë: Shiten 4 Ari Truall në Qagllavic (afër Gorenjes). Toka ka infrastrukturë të plotë ujë, rrugë dhe kanalizim. Çmimi: 45.000€
'